Nauczanie zdalne w „Hetmanie”

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi funkcjonowania szkół w Polsce, decyzją dyrektora I SLO, p. Pawła Dobrowolskiego, w okresie 26.10 – 08.11.2020 r. nasze liceum przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Pracować będziemy korzystając z platformy ZOOM, a także Classroom. Plan zajęć będzie taki, jak podczas nauczania stacjonarnego.
W trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów i nauczycieli, zostaje ograniczony wymiar czasu trwania lekcji do 40 minut. Chodzi o to, aby dłuższe przerwy pomiędzy lekcjami pozwoliły na lepszą regenerację organizmu. W wyjątkowych sytuacjach związanych z charakterem lekcji, nauczyciel może umówić się z klasą na wydłużenie zajęć do 45 minut.
Jeśli ktoś z uczniów potrzebuje tabletu, posiadającego kamerkę i głośnik, może taki wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Chcemy, by każdy uczeń był wyposażony w taki sprzęt, aby mógł w pełni uczestniczyć w procesie pracy on-line.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu, jak również apelujemy o odpowiedzialność i troskę o siebie i najbliższych. Jednocześnie miejmy wszyscy nadzieję na szybki powrót do normalności.