Nauczanie hybrydowe w ,,Hetmanie”

Decyzją Dyrektora Szkoły, p. Pawła Dobrowolskiego, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, od dnia 19  do 30 października br. wprowadza się w „Hetmanie” nauczanie hybrydowe.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele!

Informuję, że w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, za zgodą Organu Prowadzącego i po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny, decyzją Dyrektora Szkoły, w dniach 19 – 30 października, w naszym liceum przechodzimy na nauczanie hybrydowe.

Uczniowie klas trzecich i drugich będą się uczyć stacjonarnie.

W celu ograniczenia przemieszczania się młodzieży w budynku szkoły, każda z klas będzie miała przydzieloną swoją salę lekcyjną. Zmieni się diametralnie organizacja, związana z przebywaniem na terenie szkoły. Dokładne procedury zachowania się w budynkach szkoły, zostaną przedstawione szczegółowo w poniedziałek.

Uczniowie klas pierwszych przechodzą w tryb nauczania zdalnego.

Zgodnie z tym, czego uczyliście się, Drodzy Uczniowie, na lekcjach informatyki (we wrześniu), wszyscy będziemy spotykać się za pośrednictwem platformy ZOOM. Wszelkie materiały dydaktyczne będziecie mogli znaleźć, używając platformy Classroom, do której każdy z uczniów ,,Hetmana” ma dostęp zgodnie z utworzonym kontem [email protected]

Uwaga! Zarówno podczas nauczania stacjonarnego, jak i zdalnego obowiązuje dotychczasowy plan zajęć.

Ponieważ sytuacja związana z pandemią, a co za tym idzie również z organizacją pracy szkół, jest niezwykle dynamiczna, zatem możemy liczyć się ze zmianami planu naszej pracy w dowolnym momencie. Bądźmy cierpliwi, rozważni , odpowiedzialni i oczywiście ZDROWI.

Z poważaniem,
Paweł Dobrowolski