Nasz człowiek w Olimpiadzie Filozoficznej

Miło nam poinformować, że Maksymilian Ciźla z klasy 2 „a” ze znakomitym wynikiem z pracy przygotowawczej uzyskał kwalifikację do etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Filozoficznej.

Tym samym Maks kontynuuje piękną tradycję sukcesów uczniów naszej szkoły w tej olimpiadzie. Od startujących w OF wymaga się zarówno dobrej orientacji w historii filozofii, jak i umiejętności prowadzenia krytycznych rozważań problemów i idei, dążenia do poznania ich istoty czy całościowego rozumienia świata. Wiedza oraz umiejętności startujących w zawodach sprawdzane są w formie pisemnej (na etapie okręgowym: esej, szczegółowy test z historii filozofii) oraz ustnej (na etapie centralnym: obrona pracy na wybrany temat, analiza tekstu filozoficznego). Warto podkreślić, że w naszej szkole nie ma przedmiotu „filozofia”. Jej elementy pojawiają się, w zawężonym zakresie, w ramach zajęć z języka polskiego, historii, języka łacińskiego lub w formie nadobowiązkowego kółka dla zainteresowanych. Tym większe gratulacje należą się Maksymilianowi, który postawił na samokształcenie i zdecydował się pójść trudną, ale też piękną drogą wyznaczoną już w starożytności przez tych, co „umiłowali mądrość”.