Nasi radni

Są młodzi, pełni pomysłów i inicjatyw, chcą działać na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza dla dobra tarnobrzeskiej młodzieży – tak można powiedzieć o wyjątkowej czwórce z Hetmana, kandydatach do Młodzieżowej Rady Miasta. Wśród nich znaleźli się: Aleksander Polnicki, Grzegorz Rawski, Liwia Szymanek i Mateusz Trzaska.

Po okresie pandemii wznowić bowiem chce swą działalność Młodzieżowa Rada Miasta, istniejąca przy Prezydencie Tarnobrzega. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich szkół z terenu naszego miasta. Każdą szkołę może reprezentować dwóch radnych, dlatego też w tych szkołach, gdzie było więcej niż dwóch kandydatów, musiały odbyć się wybory. Tak więc dziś, 28 listopada, młodzież w Hetmanie mogła poczuć się dorośle i oddać swój głos na wybranego przedstawiciela. W głosowaniu wzięło udział 231 uczniów, czyli 87% uprawnionych.

Komisja w składzie: Kacper Leboda (przewodniczący), Martyna Justyniarska (wiceprzewodnicząca), Kamil Wiater (członek), czuwała nad przebiegiem głosowania i zliczyła oddane głosy. Szczegółowe dane wraz z protokołem zostały przekazane do Miejskiej Komisji Wyborczej, w której reprezentuje nas Maciej Krakowiak.

Największą liczbę głosów uzyskał Aleksander Polnicki, następne miejsce zajął Mateusz Trzaska. To oni będą reprezentować Hetmana w Młodzieżowej Radzie Miasta, a wraz z nimi w składzie Rady znajdzie się Kacper Janczy, który takie uprawnienie uzyskał jako laureat Konkursu Samorządowego 8 Wspaniałych.

Dziękujemy młodzieży za poważne podejście do dzisiejszych wyborów, obywatelską wręcz postawę. A naszym młodym radnym gratulujemy i życzymy ciekawych pomysłów, zapału w ich realizacji oraz satysfakcji z podjętych działań!