Na poniedziałkowej lekcji wychowawczej

Na poniedziałkowej lekcji wychowawczej klasa 2c przedstawiła dwa programy – edukacyjny z zakresu profilaktyki  „Znamię. Znam je!” oraz „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Wsparcia w postaci materiałów do realizacji programu udziela nam rokrocznie Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Tarnobrzegu. W tym roku uczennice z klasy 2c Natalia Jędral i Natalia Osmala wyświetliły film przedstawiający informacje o czerniaku i działaniach profilaktycznych. Na podsumowanie tego programu młodzież klas pierwszych wzięła udział w quizie (kahoot).  Drugi temat dotyczył zwiększenia poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu oraz informacji, że brodawczak występuje także u mężczyzn. Uczennice Zofia Nowicka i Maria Wójcik przygotowały i przedstawiły prezentację multimedialną zakończoną projekcją filmu edukacyjnego.

Dziękujemy bardzo dziewczynkom  z 2c za włączenie się do akcji.

Dodatkowe informacje: http://www.pierwszykrok.edu.pl/; https://akademiaczerniaka.org.pl

(DS)