Maria Konopnicka znana i nieznana

Gdyby zapytać kogoś z hetmańskich uczniów, z czym kojarzy się mu Mruczysław Pazurek*, albo też, kto z polskich pisarzy biegle władał sześcioma językami, w tym podejmował się tłumaczeń z języka czeskiego, jak też, kto miał ośmioro dzieci, to najtrafniej odpowiedzieliby uczniowie klas trzecich (3e,f,g), którzy w minionym tygodniu mieli okazję obejrzeć ekspozycję, prezentowaną w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Wszystkie bowiem wyżej postawione pytania dotyczą jednej osoby – Marii Konopnickiej, patronki roku 2022. Pisarka dobrze znana jest młodszemu pokoleniu jako autorka baśni „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, a starszym kojarzy się przede wszystkim z „Rotą”, utworem, który po odzyskaniu niepodległości mógł konkurować z Mazurkiem Dąbrowskiego o miano hymnu narodowego.

Wystawa, którą obejrzeliśmy, została przygotowana przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, które mieści się w dworku ofiarowanym pisarce w dowód uznania przez społeczeństwo polskie w 1902 roku. Wzbogacili ją pracownicy tarnobrzeskiej biblioteki, prezentując utwory znajdujące się w zasobach tej placówki. Uczniowie nie tylko mogli przypomnieć sobie życiorys wybitnej pisarki, poetki, nowelistki, publicystki i tłumaczki, ale też usłyszeć kilka ciekawostek o jej smutnym dzieciństwie, nielekkiej doli żony i matki, popatrzeć na kopie portretów, jak też na fotokopie dość czytelnych rękopisów. Ponadto prezentowane były opinie różnych osób na temat autorki oraz fragmenty jej utworów. Bardzo trafne okazały się słowa, które pozwoliliśmy sobie wpisać do okolicznościowej Księgi:

Choćbyś poznał ziemię całą

Milion gwiazd jeszcze zostało!

Choćbyś gwiazdy znał na niebie,

Jeszcze musisz znać… sam siebie.

Wystawa będzie udostępniona tylko do końca maja. Jeśli ktoś na nią nie zdąży, a znajdzie się z kolei w pobliżu podkarpackiego Żarnowca, to zachęcamy do odwiedzin Muzeum pisarki, a przynajmniej do wirtualnego spaceru po dworku i parku. Podobnie, jeśli ktoś zawędruje do Suwałk, miejsca narodzin Konopnickiej (23.05.1842), może zajrzeć do Muzeum jej imienia, a także ruszyć Szlakiem Krasnoludków. By z kolei wybrać się na grób pisarki (zmarłej 8.10.1910 r.), znajdujący się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, przyjdzie nam poczekać na koniec wojny w Ukrainie.

*Mruczysław Pazurek – to jeden z pseudonimów Marii Konopnickiej. Inne jej miana to: „Marko”, pod którym debiutowała w „Kaliszaninie” wierszem „W zimowy poranek”, ponadto „Jan Sawa”, „Ko-mar”, „Jan Waręż”, „Humanus”, „Ursus”, „M. K.”, „K”.