Lekcja o patronie Szkoły w Zamku Dzikowskim

Dzisiaj, 2 września, młodzież klas pierwszych wraz wychowawcami,  udała się do Zamku Dzikowskiego – siedziby rodu Tarnowskich – na wykład o życiu i działalności patrona naszej Szkoły, wybitnego Polaka, Hetmana Jana Amora Tarnowskiego. Takie nietypowe rozpoczęcie zajęć przez nowoprzyjętych uczniów stało się już tradycją naszego liceum. Wykład – ilustrowany prezentacją multimedialną – poprowadził przewodnik muzeum. Patron szkoły był jednym z najznakomitszych znawców sztuki wojennej, wyróżniał się wśród strategów i polityków Rzeczpospolitej w XVI wieku. Był także uczonym, mecenasem sztuki, podróżnikiem, prawdziwym człowiekiem renesansu, którego imię z dumą nosi nasza Szkoła.

Do słów Wielkiego Hetmana Koronnego nawiązuje także hymn szkolny „Tendite in astra viri” (dążcie do gwiazd, mężowie). Postać Jana Tarnowskiego uczniowie poznają również podczas corocznego Dnia Patrona – święta Szkoły obchodzonego w maju. Niezwykła, bardzo ciekawa lekcja, w sali wykładowej Muzeum Miasta Tarnobrzega, jest pierwszym krokiem na drodze edukacyjnej wiedzy. (AN)