Kwalifikacje olimpijskie dla geografów

Z przyjemnością ogłaszamy, że kolejni hetmaniacy otrzymali kwalifikacje olimpijskie. 

Kacper Mikus, Kacper Lipiec (IID), Michał Śmiłowski (IIIG), oraz Tomasz Winiarski (IIIA) awansowali do zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej.

Warunkiem kwalifikacji było napisanie pracy badawczej na jeden z tematów narzuconych przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i uzyskanie przynajmniej 75 % punktów.

Trzej uczniowie –  Tomek, Michał, oraz Kacper Mikus wybrali temat „Wzniesienie jako atrakcja turystyczna”. Do analizy wybrali obiekty unikatowe pod względem fizycznogeograficznym i kulturowym. Tomek opisał Turnicę położoną na Pogórzu Przemyskim, Kacper podjął się monografii Góry Parkowej w Sudetach Środkowych, a Michał przedstawił walory turystyczne zwałowiska zewnętrznego po Kopalni Machów. W swoich opracowaniach uczniowie przeanalizowali uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne atrakcyjności turystycznej wybranych gór.

Z kolei Kacper Lipiec wybrał temat z zakresu demografii. W swojej pracy zajął się zmianami demograficznymi  w kontekście szkolnictwa podstawowego w gminie Sandomierz.

Prace naszych olimpijczyków zostały wysoko ocenione przez jurorów. Składamy im serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.