HETMAN najlepszy w województwie podkarpackim w Rankingu Maturalnym ,,Perspektywy 2022″!

12 stycznia 2022 r. już po raz kolejny opublikowany został przez Perspektywy Ogólnopolski Ranking Liceów. Tak jak co roku, nasz ,,Hetman” został sklasyfikowany bardzo wysoko, zdobywając 50. pozycję w Polsce i tym samym tytuł Złotej Szkoły. Ten świetny wynik zapewnił 2. miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Ogólnym Liceów. W Rankingu Maturalnym, gdzie brane były pod uwagę jedynie wyniki matury w 2021 roku, nasze liceum było najlepsze w województwie podkarpackim. Również bardzo wysokie 77. miejsce w kraju osiągnęliśmy w Rankingu Olimpijskim, gdzie punktowane były  osiągnięcia Uczniów w Ogólnopolskich Olimpiadach Ministerialnych w roku szkolnym 2020/2021. To oczywiście wielki sukces Uczniów, którzy uzyskali fantastyczne wyniki na egzaminie maturalnym, jak również zdobywali laury olimpijskie w roku ubiegłym. Nie byłoby jednak tego sukcesu bez świetnej Kadry Pedagogicznej, dzięki której ,,Hetman” rokrocznie znajduje się w gronie najlepszych liceów w kraju. To już 8. raz, nasze liceum znalazło się w pierwszej ,,setce rankingowej”, na około 3500 wszystkich liceów w Polsce. Tegoroczny wynik nie jest więc przypadkowy, ale potwierdza przynależność naszego liceum do grona najlepszych placówek oświatowych w województwie podkarpackim i w kraju.

Bardzo serdecznie gratulujemy całej Społeczności ,,Hetmana”, Kadrze Pedagogicznej, Uczniom, Rodzicom, bo to nasz wspólny wielki sukces. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę zeszłorocznych Maturzystów i Olimpijczyków.

Szczegółowe wyniki Rankingu można znaleźć pod adresem: https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki

Oto jak na temat Rankingu wypowiada się Prezes Fundacji Edukacyjnej ,,Perspektywy”, Waldemar Siwiński: https://licea.perspektywy.pl/2021/articles/jak-wybierac-szkole-na-podstawie-rankingu