Ferie z historią najnowszą

Czas ferii nie zawsze oznacza zupełne oderwanie się od szkoły, dobrze to wiedzą uczniowie uczestniczący w różnego rodzaju olimpiadach, których etapy okręgowe często już odbywają się w tym czasie.

Ale pracują  intelektualnie nie tylko olimpijczycy! Uczniowie klas trzecich i drugich naszego Hetmana, rozszerzający historię i wiedzę o społeczeństwie postanowili wziąć udział w projekcie Ferie z historią najnowszą organizowanym przez Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Warto inaczej niż przez pryzmat szkolny spojrzeć na najnowsze dzieje Polski i Świata. Kurs odbywa się na platformie Zoom, w dniach 11-15 stycznia między 10:00 a 13:15. Na cykl zajęć składają się prelekcje oraz warsztaty. Taka formuła zajęć pozwala poszerzyć wiedzę historyczną i zapoznać się z różnymi typami zadań egzaminacyjnych: analizą tekstów źródłowych, rozpoznawaniem fotografii czy interpretacją diagramów.

Cieszy fakt, iż właśnie naszym uczniom zaproponowano udział w tego rodzaju warsztatach a umiejętności i wiedza pogłębione na nich lepiej pozwolą zrozumieć współczesny Świat a może i lepiej zdać maturę.

Więcej na: https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale/33353,Przystanek-Historia-Centrum-Edukacyjne-IPN-im-Janusza-Kurtyki.html

                                                                                                                     (GK)