Dzień Praw Dziecka w Hetmanie

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy 20 listopada.

Jest to niezwykle istotna data, ponieważ dotyczy nas, uczniów, w sposób bezpośredni. Jesteśmy wdzięczni za życie w czasach i miejscu, gdzie respektuje się nasze uczucia, problemy, prawa i obowiązki.

Na poniedziałkowej lekcji wychowawczej, 23 listopada, wszyscy hetmańscy uczniowie mieli okazję obejrzeć film przygotowany przez klasę 1c na temat praw dziecka. Poniżej mała „ściągawka” z tego, co możemy, co jest naszym prawem, a z czego może czasem nie zdajemy sobie sprawy..

Do Praw Dziecka zalicza się:

 • prawo do posiadania obywatelstwa,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów,
 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do godności i szacunku,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo do nauki,
 • prawo do korzystania z dóbr kultury.

My, uczniowie klasy 1c, chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak ogromnym przywilejem jest dorastanie w tej części świata, gdzie dzieci mają swoje prawa. Według danych UNICEF:

 • 57 mln dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji na stopniu podstawowym, a aż 63 mln na poziomie średnim,
 • w latach 2010-2019 potwierdzono ponad 170 tysięcy ataków na dzieci na świecie (średnio 45 dziennie),
 • w samym  2018 roku doszło do ponad 24 tysięcy poważnych naruszeń praw nieletnich. Liczba ta jest ponad 2,5 razy wyższa niż w 2010 roku.

Mamy więc poważny problem na skalę światową. Pojawia się pytanie: co możemy z tym zrobić?

Na pewno dobrze jest edukować swoje środowisko, wspierać organizacje zajmujące się tego typu problemami (np. UNICEF, Polska Akcja Humanitarna, Amnesty International, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Bądźmy solidarni i nie przechodźmy obok krzywdy innych ludzi obojętnie, nieważne, czy jest to dziecko, czy dorosły.

 Maria Wójcik z zespołem redakcyjnym klasy 1c