Contra Nałogom

29 listopada w naszej szkole obchodziliśmy dzień  „Contra Nałogom”.

Z tej okazji klasa 2b, wraz z wychowawczynią, przygotowała wystąpienie, które miało na celu ukazanie zagrożeń wynikających z uzależnień. Głównym celem akcji było zapoznanie rówieśników z podstawowymi wiadomościami na temat używania i nadużywania substancji zagrażających życiu i zdrowiu. Najważniejszym aspektem było ukazanie szkodliwości ich działania, rozumienie znaczenia słów: nałóg, uzależnienie, kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków; wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz zdrowia swojego i innych. Młodzież w swoich prezentacjach skupiła się głównie na poważnych konsekwencjach uzależnień, zarówno fizjologicznych jak i psychicznych. W tym roku uczniowie poruszyli również tematy, które są im szczególnie bliskie, czyli: social media i gry komputerowe. (SW)