Awans do etapu okręgowego

Komisja zawodów międzyszkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego poinformowała, iż do wąskiego grona 25 uczestników Etapu Okręgowego awansowali uczniowie Hetmana Paulina Orlińska (II g) oraz Janek Kiełb (II a). Gratulacje za awans! I powodzenia w rywalizacji o finał!

Klasyczny etap okręgowy składa się z części testowej dotyczącej w 75 % tematyki zmiennej olimpiady i 25% tematyki stałej (programu rozszerzonego historii). Drugą cześć eliminacji stanowi egzamin ustny w którym uczestnik odpowiada na dwa wylosowane pytania dotyczące stałego i zmiennego bloku olimpiady. Łączną ocenę eliminacji stanowi suma 70% wyniku z testu i 30%wyniku z oceny ustnej.

                                                                                                                                             (GK)