Alicja i Anna Laureatkami Olimpiady Wiedzy o Prawie!

Bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice Hetmana w finale Olimpiady Wiedzy o Prawie. Tytuł Laureata zdobyły Alicja Paszko i Anna Paczocha a Finalisty Dominika Jajko. Wszystkie są tegorocznymi maturzystkami. Gratulujemy im udanego uczestnictwa w egzaminie, który się odbył w minioną sobotę.

XXIV Finał olimpiady polegał na zdaniu egzaminu ustnego przed komisją złożoną z prawników (m.in. pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Białymstoku, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów).

Dzięki zdobytym tytułom uczennice uzyskały preferencje w rekrutacji na liczne polskie uczelnie. Na niektóre z nich (np. UJ) mogą być przyjęte w pierwszej kolejności, poza zwykłym trybem rekrutacyjnym. Teraz tylko zdać maturę, bo uczelnie już czekają! (GK)

Więcej na https://olimpiadaprawa.pl/images/XXIV_OOWP/final/Protok-z-eliminacji-centralnych-XXIV-OWoP-na-stron.pdf