Akcja społeczna „Podaruj wiersz”

Razem z Fundacją im. Zbigniewa Herberta, Biblioteką Narodową w Warszawie i Polskim Radiem zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”.

Inspiracja

Zbigniew Herbert pisał listy – wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji.

Partnerzy, ambasadorowie

Partnerem akcji „Podaruj wiersz” jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, a patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Radio. W promocję idei ofiarowywania wierszy włączyli się ludzie kultury. Zakładamy jednak, że głównymi – i najważniejszymi – ambasadorami akcji będą bibliotekarze, nauczyciele i animatorzy kultury, a także osoby związane z instytucjami opieki i pomocy społecznej.

Przepisz, podaruj

Wolontariuszy biorących udział w akcji chcemy zaprosić do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś, o kim myślą, że będzie to dla niego ważne.

Idea

Wierzymy, że gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję. Dlatego uczestników akcji zachęcamy, by osób, którym podarują wiersz, poszukali nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu (w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, bliższych i dalszych znajomych), ale również tam, gdzie słowo właściwie użyte jest najbardziej potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, etc. Zachęcamy też, by ofiarowaniu wiersza towarzyszyło odczytanie go tym, którzy sami mogą mieć problem z przeczytaniem odręcznie przepisanego tekstu (dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci oraz osób z różnego rodzaju dysfunkcjami percepcji).
W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Podstawowe działanie w ramach akcji sprowadza się do czterech kroków:

  1. sięgnięcie po książkę z wierszami (w domu lub w bibliotece),
  2. wybranie jednego z nich,
  3. odręczne przepisanie wybranego wiersza,
  4. podarowanie go komuś.

Ta prosta sekwencja wdraża w pogłębioną, angażującą lekturę, skłania do uważnego wybrania wiersza i wzięcia odpowiedzialności za swój wybór. Sprawia też, że czytanie zostaje przedłużone w akcie przepisania wiersza i – następnie – ofiarowania go komuś konkretnemu, a to z kolei dyskretnie akcentuje wartość (dar) zarówno poezji, jak i takiej lektury, która nie kończy się wraz z ostatnią kropką, ale przekłada się na działanie w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich (podarowanie innym – potrzebującym, opuszczonym – swojego czasu, swojej wrażliwości i realnej obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go i – jeśli trzeba – odczytanie).

Papeteria

W naszej szkole dostępne będą specjalne karty papeterii „Podaruj wiersz”, na których można odręcznie przepisać wybrany przez siebie utwór, by następnie taką kartę z przepisanym wierszem podarować wybranej osobie.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji „Podaruj Wiersz” wspólnie z Hetmanem!

podaruj_wiersz_1

podaruj_wiersz_2

podaruj_wiersz_3