Adwokaci rozjaśniają prawo

W ramach trwającej współpracy między I SLO a samorządami adwokatów i radców prawnych w piątek (30 IX) odbyły się zajęcia z zakresu prawnych regulacji ochrony wizerunku i praw autorskich.

W warsztatach poprowadzonych przez  Panią adwokat Beatę Kowalską wzięli  udział uczniowie klasy Ia i  IIa. Szeroka dyskusja, jaka się wywiązała przy analizie przypadków (casusów) związanych z tą problematyką, świadczy o wadze problemów oraz zagrożeń, jakie niesie nieznajomość prawa  w tej dziedzinie życia. Współpraca szkoły z prawnikami w ramach programu „Hetman kształci prawników” wpisała się tym razem w ogólnopolską akcję Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie edukacji prawnej. (GK)