O Hetmańskich ideach

Czy ktoś jeszcze nie zna tarnobrzeskiego Hetmana? Szkoły, która wyróżnia się nie tylko w mieście i województwie, ale jest również wśród najlepszych liceów w kraju? Zapraszamy do obejrzenia materiału, który ukazał się na stronach internetowej Telewizji STV.pl, obejmującej swym zasięgiem województwo świętokrzyskie, z którego również przybywają uczniowie do naszej Szkoły.

O tym, że nie sama nauka, a bardziej atmosfera Szkoły tworzy specyficzny klimat sprzyjający wspaniałej pracy uczniów i nauczycieli, mówi dyrektor I SLO, Pan Paweł Dobrowolski. Jego słowa potwierdzają wypowiedzi uczniów – tegorocznej maturzystki Justyny Kosior i Jakuba Drysia, ucznia klasy 2, którzy nie tylko korzystają z oferty Szkoły, ale też sami mocno angażują się w wiele szkolnych przedsięwzięć.

Piękne zaś słowa szkolnego hymnu „Przed siebie wzrok wytężaj, Wciąż dalej patrz niż widzisz; Zło dobrem przezwyciężaj, Nigdy się nie powstydzisz” są szczególną inspiracją dla wielu hetmańskich inicjatyw, społecznych działań, których nie powstydziłby się Patron – hetman Jan Amor Tarnowski. Zapraszamy na Dominikańską tych, którzy myślą o „innej” szkole, którzy chcą więcej dla siebie i od siebie.