45 Olimpiada Języka Angielskiego

Ważne informacje
45 Olimpiada Języka Angielskiego

Ruszyła rejestracja uczestników do OJA.
Organizatorzy planują, że Olimpiada odbędzie się bez przeszkód i normalnym trybem. Ale…
Komitet Główny przygotowuje się na różne scenariusze.

I dlatego w tym roku, po raz pierwszy wprowadzona zostaje dwustopniowa rejestracja – osobno dla szkoły, i osobno dla uczestnika.

Ważne jest, by w sytuacji kryzysowej Komitet Główny miał możliwość skontaktowania się bezpośrednio z uczestnikami I etapu Olimpiady.

Dlatego też każdy uczestnik I etapu Olimpiady Języka Angielskiego musi dokonać indywidualnej rejestracji. Ta rejestracja jest konieczna, by organizatorzy mogli bezpośrednio kontaktować się z uczestnikami (co będzie szybsze niż za pośrednictwem szkoły) w sytuacjach, w których powiat czy szkoła zmuszone będą do wprowadzenia ograniczeń.

Szkoła już została zarejestrowana, więc teraz pora na Was.
Należy wypełnić ten formularz:
http://oja.wsjo.pl/formularz-zgloszenia-uczestnika/

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w OJA prosimy także o zgłoszenie tego faktu swojemu nauczycielowi języka angielskiego, lub bezpośrednio p. Marty Wciseł (w sali 10) do 15 października 2020.